Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกล้อทอ หมู่ 2โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   4 ม.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกะทะ หมู่ 7   21 ธ.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทีจอชี หมู่ 11   17 ธ.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านเปิ่งเคลิ่ง เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 ธ.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทิโพจิ หมู่ 4   14 ธ.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้อทอ หมู่ 2   12 ธ.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   12 ธ.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านเปิ่งเคลิ่ง เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   10 ต.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   9 ต.ค. 2561 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player